top of page

W dniu 29 września, 2022 roku upłynęła kolejna kadencja Konsula Honorowego w Saskatchewan.

Uprzejmie zawiadamiam, że po 10 latach pełnienia tego urzędu nie wyraziłem zgody na ponowne kandydowanie.

Z poważaniem,

Wojciech Olszyński

On September 29, 2022, the Honorary Consul of the Republic of Poland in Saskatchewan appointment has expired.

I would like to inform you that after 10 years of holding this function I have decided not to candidate for the next term.

Best Regards,

Wojciech Olszynski

bottom of page