top of page

News & Upcoming Events

If you would like to add Polonia related event to this page, please contact the Honorary Consul.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodaniem do tej strony wydarzenia z życia Polonii, skontaktuj się Honorowym Konsulem. 

Astonomical Clock
bottom of page